Systémový čas 00.00.0000 00:00:00

OPAKOVANÁ DRAŽBA podíly na pozemcích Polešovice a Moravský Písek

OPAKOVANÁ DRAŽBA podíly na pozemcích Polešovice a Moravský Písek

START AUKCE: 00:00:00 DRAŽBY SE NEÚČASTNÍTE AKTUÁLNĚ VYHRÁVÁTE AKTUÁLNĚ NEVYHRÁVÁTE DRAŽBA BYLA ZAHÁJENA ČEKÁ SE NA ZAHÁJENÍ DRAŽBY - JISTINA BYLA SLOŽENA

podíl ve výši 1/18 pozemek 1032 m2 podíl ve výši 13/10872 na pozemcích 78415 m2 podíl ve výši 13/10872 na pozemcích 3079 m2 pozemek p.č. 3476 4709 m2

Začátek dražby: 24.01.2024 09:30:00
Konec dražby: 24.01.2024 10:30:00

Číslo dražby: 2023000028
Aktuální cena: 7 500
Počáteční cena: 7 500
Minimální příhoz: 1 000
Výše jistiny: 2 000
Počet příhozů: 0

Dražba byla ukončena

Dražba byla zrušena

Dražba byla invalidována

a) podíl ve výši 1/18, (jedna osmnáctina) na: - pozemek p.č. 2384, orná půda, o výměře 1032 m2, jak uvedeno na LV č. 1095 pro k.ú. Polešovice, obec Polešovice, okres Uherské Hradiště, vedeno Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště. b) podíl ve výši 13/10872 na: - pozemek p.č. 1995/203, orná půda, o výměře 15995 m2, - pozemek p.č. 1995/204, orná půda o výměře 10294 m2, - pozemek p.č. 1995/218, orná půda o výměře 11349 m2, - pozemek p.č. 5790/3, orná půda o výměře 23046 m2, - pozemek p.č. 5791, orná půda o výměře 17731 m2, jak uvedeno na LV č. 2846 pro k.ú. Polešovice, obec Polešovice, okres Uherské Hradiště, vedeno Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště. podíl ve výši 13/10872 na: - pozemek p.č. 1995/303, orná půda, o výměře 2249 m2, - pozemek p.č. 1995/304, orná půda o výměře 830 m2, jak uvedeno na LV č. 2796 pro k.ú. Polešovice, obec Polešovice, okres Uherské Hradiště, vedeno Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště. podílem ve výši 13/10872 na: - pozemek p.č. 3476, orná půda, o výměře 4709 m2, jak uvedeno na LV č. 2001 pro k.ú. Moravský Písek, obec Moravský Písek, okres Hodonín, vedeno Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín.
mapa