Systémový čas 00.00.0000 00:00:00

Dražby

Podíl ve výši 1/2 na nemovitostech v obci Pec

Podíl ve výši 1/2 na nemovitostech v obci Pec

 pozemek p.č.1431/44, vodní plocha, o výměře 437 m2,  pozemek p.č. 1447/108, trvalý travní porost, o výměře 4900 m2,  pozemek p.č. 1447/127, trvalý travní porost, o výměře 1828 m2

ZAČÁTEK DRAŽBY:
25.04.2023 10:00:00
 

45 000 Kč

Pozemek p.č. 2176/2 podíl  1/2, Jáchymov

Pozemek p.č. 2176/2 podíl 1/2, Jáchymov

Pozemek p.č. 2176/2 - podíl o vel. 1/2, k.ú. Jáchymov, obec Jáchymov, okres Karlovy Vary, LV 971

ZAČÁTEK DRAŽBY:
19.04.2023 11:30:00
 

65 000 Kč

pozemek p.č. St. 1873 - garáž

pozemek p.č. St. 1873 - garáž

Pozemek p.č. St. 1873, jehož součástí je stavba bez čp/če - garáž - podíl o vel. 1/2, k.ú. Jáchymov,jak uvedeno na LV č. 971

ZAČÁTEK DRAŽBY:
19.04.2023 10:00:00
 

56 000 Kč

OPAKOVANÁ DRAŽBA Novostavba Kolová, okres Karlovy Vary

OPAKOVANÁ DRAŽBA Novostavba Kolová, okres Karlovy Vary

pozemek p.č. 219, o výměře 121 m2, součástí je stavba: Kolová, čp. 134, rodinný dům, pozemek p.č. 220/1, zahrada, o výměře 1712 m2, pozemek p.č. 220/2,o výměře 49 m2, součástí je stavba: bez čp.

DRAŽBA UKONČENA

5 800 000 Kč

Podíl ve výši 1/6 na pozemcích vedených na LV č. 84 pro k.ú. Přibenice

Podíl ve výši 1/6 na pozemcích vedených na LV č. 84 pro k.ú. Přibenice

Podíl ve výši 1/6 na pozemcích vedených na LV č. 84 pro k.ú. Přibenice. Soubor zemědělských pozemků, orná půda, trvalý travní porost a ostatní plocha o celkové výměře 73148 m2.

DRAŽBA UKONČENA

422 227 Kč

Podíl ve výši 1/6 na nemovitostech uvedených na LV č. 114 v k.ú. Přibenice,

Podíl ve výši 1/6 na nemovitostech uvedených na LV č. 114 v k.ú. Přibenice,

podíl ve výši 1/6 na: pozemek p.č. St. 18/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 183 m2, součástí je stavba bez čp, zemědělská stavba, pozemek 1130/4, ostatní plocha, o výměře 542 m2

DRAŽBA UKONČENA

65 000 Kč

DRAŽBA bytové jednotky č. 4/2 v obci Kolová

DRAŽBA bytové jednotky č. 4/2 v obci Kolová

Bytová jednotka č. 4/2 umístěné v domě č.p. 3 a 4 s podílem na pozemcích č. parc. 175, 171/16, 171/33, 171/34, 171/35, 171/36, 171/40 a 181/12 . 171/24a 171/37

DRAŽBA UKONČENA

700 000 Kč

test test test

test test test

test test test

DRAŽBA UKONČENA

100 Kč

Novostavba Kolová, okres Karlovy Vary

Novostavba Kolová, okres Karlovy Vary

Předmětem dražby je soubor pozemků a staveb. Pozemky jsou o celkové výměře 1882 m2

DRAŽBA UKONČENA

6 900 000 Kč

Podíl ve výši 1/6 na nemovitostech  o celkové výměře 73148 m2

Podíl ve výši 1/6 na nemovitostech o celkové výměře 73148 m2

Předmětem dražby je podíl ve výši 1/6 na nemovitostech uvedených na LV č. 114 v k.ú. Přibenice, obec Lubenec

DRAŽBA UKONČENA

483 000 Kč

Podíl ve výši 129/252 na řadovém domu čp. 733 a pozemek o výměře 269 m2

Podíl ve výši 129/252 na řadovém domu čp. 733 a pozemek o výměře 269 m2

OPAKOVANÁ DRAŽBA Předmětem dražby je podíl ve výši 129/252 na nemovitostech uvedených na LV č. 319 v k.ú. Jáchymov.

DRAŽBA UKONČENA

576 917 Kč

Podíl ve výši 129/252 na řadovém  domu čp. 733 a pozemek  o výměře 269 m2

Podíl ve výši 129/252 na řadovém domu čp. 733 a pozemek o výměře 269 m2

Předmětem dražby je podíl ve výši 129/252 na nemovitostech uvedených na LV č. 319 v k.ú. Jáchymov.

DRAŽBA UKONČENA

824 167 Kč

pozemek p.č. 430/8, pozemek ve zjednodušené evidenci, o výměře 23418 m2

pozemek p.č. 430/8, pozemek ve zjednodušené evidenci, o výměře 23418 m2

předmětem dražby, podílem ve výši 2/32 na pozemku p.č. 430/8 v k.ú. Tupadly u Čáslavi, uvedeno na LV č. 541 pro katastrální území Tupadly u Čáslavi, obec Tupadly, okr. Kutná Hora,

DRAŽBA UKONČENA

46 000 Kč

pozemek p.č. 1920/2, trvalý travní porost, o výměře 336 m2

pozemek p.č. 1920/2, trvalý travní porost, o výměře 336 m2

podíl ve výši 1/3 na pozemek p.č. 1920/2, trvalý travní porost, o výměře 336 m2, jak uvedeno na LV č. 338 pro katastrální území Hluboké Mašůvky,

DRAŽBA UKONČENA

1 000 Kč

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA nemovitost  čp. 40 v k.ú. Prohoř

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA nemovitost čp. 40 v k.ú. Prohoř

nemovitost čp. 40 v k.ú. Prohoř, LV č. 36. Stavba stojí na pozemku p.č. St 86 o výměře 273 m2

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA