Systémový čas 00.00.0000 00:00:00

Dražby

Podíl ve výši 129/252 na řadovém domu čp. 733 a pozemek o výměře 269 m2

Podíl ve výši 129/252 na řadovém domu čp. 733 a pozemek o výměře 269 m2

OPAKOVANÁ DRAŽBA Předmětem dražby je podíl ve výši 129/252 na nemovitostech uvedených na LV č. 319 v k.ú. Jáchymov.

ZAČÁTEK DRAŽBY:
10.08.2022 10:00:00
 

576 917 Kč

Podíl ve výši 129/252 na řadovém  domu čp. 733 a pozemek  o výměře 269 m2

Podíl ve výši 129/252 na řadovém domu čp. 733 a pozemek o výměře 269 m2

Předmětem dražby je podíl ve výši 129/252 na nemovitostech uvedených na LV č. 319 v k.ú. Jáchymov.

DRAŽBA UKONČENA

824 167 Kč

pozemek p.č. 430/8, pozemek ve zjednodušené evidenci, o výměře 23418 m2

pozemek p.č. 430/8, pozemek ve zjednodušené evidenci, o výměře 23418 m2

předmětem dražby, podílem ve výši 2/32 na pozemku p.č. 430/8 v k.ú. Tupadly u Čáslavi, uvedeno na LV č. 541 pro katastrální území Tupadly u Čáslavi, obec Tupadly, okr. Kutná Hora,

DRAŽBA UKONČENA

46 000 Kč

pozemek p.č. 1920/2, trvalý travní porost, o výměře 336 m2

pozemek p.č. 1920/2, trvalý travní porost, o výměře 336 m2

podíl ve výši 1/3 na pozemek p.č. 1920/2, trvalý travní porost, o výměře 336 m2, jak uvedeno na LV č. 338 pro katastrální území Hluboké Mašůvky,

DRAŽBA UKONČENA

1 000 Kč

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA 1/6 na nemovitosti v k.ú. Přibenice

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA 1/6 na nemovitosti v k.ú. Přibenice

podíl ve výši 1/6 na nemovitosti v k.ú. Přibenice, obec Louny

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA nemovitost  čp. 40 v k.ú. Prohoř

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA nemovitost čp. 40 v k.ú. Prohoř

nemovitost čp. 40 v k.ú. Prohoř, LV č. 36. Stavba stojí na pozemku p.č. St 86 o výměře 273 m2

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA