Systémový čas 00.00.0000 00:00:00

Dražby

Podíl ve výši 1/6 na pozemcích vedených na LV č. 84 pro k.ú. Přibenice

Podíl ve výši 1/6 na pozemcích vedených na LV č. 84 pro k.ú. Přibenice

Podíl ve výši 1/6 na pozemcích vedených na LV č. 84 pro k.ú. Přibenice. Soubor zemědělských pozemků, orná půda, trvalý travní porost a ostatní plocha o celkové výměře 73148 m2.

ZAČÁTEK DRAŽBY:
08.02.2023 09:30:00
 

422 227 Kč

Podíl ve výši 1/6 na nemovitostech uvedených na LV č. 114 v k.ú. Přibenice,

Podíl ve výši 1/6 na nemovitostech uvedených na LV č. 114 v k.ú. Přibenice,

podíl ve výši 1/6 na: pozemek p.č. St. 18/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 183 m2, součástí je stavba bez čp, zemědělská stavba, pozemek 1130/4, ostatní plocha, o výměře 542 m2

ZAČÁTEK DRAŽBY:
08.02.2023 11:00:00
 

65 000 Kč

OPAKOVANÁ DRAŽBA Novostavba Kolová, okres Karlovy Vary

OPAKOVANÁ DRAŽBA Novostavba Kolová, okres Karlovy Vary

pozemek p.č. 219, o výměře 121 m2, součástí je stavba: Kolová, čp. 134, rodinný dům, pozemek p.č. 220/1, zahrada, o výměře 1712 m2, pozemek p.č. 220/2,o výměře 49 m2, součástí je stavba: bez čp.

ZAČÁTEK DRAŽBY:
22.02.2023 10:00:00
 

5 800 000 Kč

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA nemovitost  čp. 40 v k.ú. Prohoř

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA nemovitost čp. 40 v k.ú. Prohoř

nemovitost čp. 40 v k.ú. Prohoř, LV č. 36. Stavba stojí na pozemku p.č. St 86 o výměře 273 m2

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA garáž podíl 1/2, Jáchymov

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA garáž podíl 1/2, Jáchymov

Pozemek p.č. St. 1873, jehož součástí je stavba bez čp/če - garáž - podíl o vel. 1/2, k.ú. Jáchymov,

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA Pozemek p.č. 2176/2 podíl  1/2, Jáchymov

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA Pozemek p.č. 2176/2 podíl 1/2, Jáchymov

Pozemek p.č. 2176/2 - podíl o vel. 1/2, k.ú. Jáchymov, obec Jáchymov, okres Karlovy Vary, LV 971

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA