Systémový čas 00.00.0000 00:00:00

Dražby

pozemek p.č. St. 1873 - garáž

pozemek p.č. St. 1873 - garáž

Pozemek p.č. St. 1873, jehož součástí je stavba bez čp/če - garáž - podíl o vel. 1/2, k.ú. Jáchymov,jak uvedeno na LV č. 971

ZAČÁTEK DRAŽBY:
19.04.2023 10:00:00
 

56 000 Kč

Pozemek p.č. 2176/2 podíl  1/2, Jáchymov

Pozemek p.č. 2176/2 podíl 1/2, Jáchymov

Pozemek p.č. 2176/2 - podíl o vel. 1/2, k.ú. Jáchymov, obec Jáchymov, okres Karlovy Vary, LV 971

ZAČÁTEK DRAŽBY:
19.04.2023 11:30:00
 

65 000 Kč

Podíl ve výši 1/2 na nemovitostech v obci Pec

Podíl ve výši 1/2 na nemovitostech v obci Pec

 pozemek p.č.1431/44, vodní plocha, o výměře 437 m2,  pozemek p.č. 1447/108, trvalý travní porost, o výměře 4900 m2,  pozemek p.č. 1447/127, trvalý travní porost, o výměře 1828 m2

ZAČÁTEK DRAŽBY:
25.04.2023 10:00:00
 

45 000 Kč

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA nemovitost  čp. 40 v k.ú. Prohoř

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA nemovitost čp. 40 v k.ú. Prohoř

nemovitost čp. 40 v k.ú. Prohoř, LV č. 36. Stavba stojí na pozemku p.č. St 86 o výměře 273 m2

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA