Systémový čas 00.00.0000 00:00:00

OPAKOVANÁ DRAŽBA podíly na pozemcích Polešovice

OPAKOVANÁ DRAŽBA podíly na pozemcích Polešovice

START AUKCE: 00:00:00 DRAŽBY SE NEÚČASTNÍTE AKTUÁLNĚ VYHRÁVÁTE AKTUÁLNĚ NEVYHRÁVÁTE DRAŽBA BYLA ZAHÁJENA ČEKÁ SE NA ZAHÁJENÍ DRAŽBY - JISTINA BYLA SLOŽENA

podíl 1/2 na pozemeku p.č.St. 62/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 72 m2 podíl 1/4 na pozemeku p.č.St. 62/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 86 m2

Začátek dražby: 24.01.2024 11:00:00
Konec dražby: 24.01.2024 12:00:00

Číslo dražby: 2023000027
Aktuální cena: 58 000
Počáteční cena: 58 000
Minimální příhoz: 2 000
Výše jistiny: 10 000
Počet příhozů: 0

Dražba byla ukončena

Dražba byla zrušena

Dražba byla invalidována

podílve výši ½, (jedna polovina): - pozemek p.č.St. 62/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 72 m2, součástí je stavba: Polešovice čp. 333, rodinný dům, stavba stojí na pozemku p.č.St. 62/2, jak uvedeno na LV č. 299 pro k.ú. Polešovice, obec Polešovice, okres Uherské Hradiště, vedeno Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště. podíl ve výši 1/4, (jedna čtvrtina): - pozemek p.č.St. 62/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 86 m2, součástí je stavba: Polešovice čp. 334, rodinný dům, stavba stojí na pozemku p.č.St. 62/1, jak uvedeno na LV č. 239 pro k.ú. Polešovice, obec Polešovice, okres Uherské Hradiště, vedeno Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště.
mapa