Systémový čas 00.00.0000 00:00:00

Podíl ve výši 1/6 na pozemcích vedených na LV č. 84 pro k.ú. Přibenice

Podíl ve výši 1/6 na pozemcích vedených na LV č. 84 pro k.ú. Přibenice

DRAŽBY SE NEÚČASTNÍTE AKTUÁLNĚ VYHRÁVÁTE AKTUÁLNĚ NEVYHRÁVÁTE DRAŽBA BYLA ZAHÁJENA ČEKÁ SE NA ZAHÁJENÍ DRAŽBY - JISTINA BYLA SLOŽENA

Podíl ve výši 1/6 na pozemcích vedených na LV č. 84 pro k.ú. Přibenice. Soubor zemědělských pozemků, orná půda, trvalý travní porost a ostatní plocha o celkové výměře 73148 m2.

Začátek dražby: 08.02.2023 09:30:00
Konec dražby: 08.02.2023 10:30:00

Číslo dražby: 2023000018
Aktuální cena: 422 227
Počáteční cena: 422 227
Minimální příhoz: 5 000
Výše jistiny: 100 000
Počet příhozů: 0

Dražba byla ukončena

Dražba byla zrušena

Dražba byla invalidována

Předmětem dražby podíl ve výši 1/6 na pozemcích vedených na LV č. 84 pro k.ú. Přibenice. Jedná se o
soubor zemědělských pozemků, orná půda, trvalý travní porost a ostatní plocha o celkové výměře
73148 m2.
 pozemek p.č. 76, ostatní plocha, o výměře 747 m2,
 pozemek p.č. 171/12, orná půda, o výměře 10976 m2,
 pozemek p.č. 438/1, ostatní plocha, o výměře 937 m2,
 pozemek p.č. 553/10, orná půda, o výměře 24987 m2,
 pozemek p.č. 553/11, orná půda, o výměře 644 m2,
 pozemek p.č. 814/17, trvalý travní porost, o výměře 12773 m2,
 pozemek p.č. 848/3, ostatní plocha, o výměře 223 m2,
 pozemek p.č. 848/4, ostatní plocha, o výměře 151 m2,
 pozemek p.č. 934/1, orná půda, o výměře 19126 m2,
 pozemek p.č. 934/4, orná půda, o výměře 2303 m2,
 pozemek p.č. 1175/2, ostatní plocha, o výměře 281 m2,
jak uvedeno na LV č. 84 pro katastrální území Přibenice, obec Lubenec, okr. Louny, vedeno
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec.
Mapa