Systémový čas 00.00.0000 00:00:00

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA 1/6 na nemovitosti v k.ú. Přibenice

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA 1/6 na nemovitosti v k.ú. Přibenice

podíl ve výši 1/6 na nemovitosti v k.ú. Přibenice, obec Louny

Dražba byla ukončena

Dražba byla zrušena

Dražba byla invalidována

v rámci likvidace předluženého dědictví po zemřelém Vlastislavovi Janákovi bude dražen podíl ve výši 1/6 na nemovitosti v k.ú. Přibenice, obec Louny:
pozemek stavební 18/1, zastavěná plocha a nádvoří,zastavěná plocha 183 m2, součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba a pozemek p.č. 1130/4, ostatní plocha o výměře 542 m2, vše jak uvedeno na LV č. 114 pro k.ú. Přibenice. Termín dražby a vyvolávací cena nebyly dosud stanoveny.
MAPAJAN