Systémový čas 00.00.0000 00:00:00

pozemek p.č. St. 1873 - garáž

pozemek p.č. St. 1873 - garáž

DRAŽBY SE NEÚČASTNÍTE AKTUÁLNĚ VYHRÁVÁTE AKTUÁLNĚ NEVYHRÁVÁTE DRAŽBA BYLA ZAHÁJENA ČEKÁ SE NA ZAHÁJENÍ DRAŽBY - JISTINA BYLA SLOŽENA

Pozemek p.č. St. 1873, jehož součástí je stavba bez čp/če - garáž - podíl o vel. 1/2, k.ú. Jáchymov,jak uvedeno na LV č. 971

Začátek dražby: 19.04.2023 10:00:00
Konec dražby: 19.04.2023 19:00:00

Číslo dražby: 2024000020
Aktuální cena: 56 000
Počáteční cena: 56 000
Minimální příhoz: 2 000
Výše jistiny: 10 000
Počet příhozů: 1

Dražba byla ukončena

Dražba byla zrušena

Dražba byla invalidována

Pozemek p.č. St. 1873, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2jehož součástí je stavba bez čp/če - garáž - podíl o vel. 1/2, k.ú. Jáchymov,
obec Jáchymov, okres Karlovy Vary, LV 971
jak uvedeno na LV č. 971 pro k.ú. Jáchymov, obec Jáchymov, okr
garaž