Systémový čas 00.00.0000 00:00:00

Podíl ve výši 1/6 na nemovitostech uvedených na LV č. 114 v k.ú. Přibenice,

Podíl ve výši 1/6 na nemovitostech uvedených na LV č. 114 v k.ú. Přibenice,

DRAŽBY SE NEÚČASTNÍTE AKTUÁLNĚ VYHRÁVÁTE AKTUÁLNĚ NEVYHRÁVÁTE DRAŽBA BYLA ZAHÁJENA ČEKÁ SE NA ZAHÁJENÍ DRAŽBY - JISTINA BYLA SLOŽENA

podíl ve výši 1/6 na:
pozemek p.č. St. 18/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 183 m2,
součástí je stavba bez čp, zemědělská stavba,
pozemek 1130/4, ostatní plocha, o výměře 542 m2

Začátek dražby: 08.02.2023 11:00:00
Konec dražby: 08.02.2023 12:00:00

Číslo dražby: 2023000017
Aktuální cena: 65 000
Počáteční cena: 65 000
Minimální příhoz: 3 000
Výše jistiny: 20 000
Počet příhozů: 1

Dražba byla ukončena

Dražba byla zrušena

Dražba byla invalidována

Předmětem dražby je podíl ve výši 1/6 na nemovitostech uvedených na LV č. 114 v k.ú. Přibenice,
obec Louny. Pozemky mají celkovou výměru 725 m2. Na pozemku p.č.St. 18/1 se nachází zděná
stodola se sedlovou střechou, částečně bez zastřešení, bez vybavení. Stodola není napojena na žádné
sítě. Nemovitosti se nachází v centru lokality Přibenice obce Lubenec, cca 40 km od Karlových Varů,
70 km od Prahy. Nemovitost je vhodná k přebudování na trvalé bydlení, jakož i k rekreačním účelům.
pozemek p.č. St. 18/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 183 m2,
součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba,
stavba stojí na pozemku p.č.St. 18/1
pozemek p.č. 1130/4, ostatní plocha, o výměře 542 m2,
jak uvedeno na LV č. 114 pro katastrální území Přibenice, obec Lubenec, okr. Louny, vedeno
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec
Mapa