Systémový čas 00.00.0000 00:00:00

DRAŽBA bytové jednotky č. 4/2 v obci Kolová

DRAŽBA bytové jednotky č. 4/2 v obci Kolová

DRAŽBY SE NEÚČASTNÍTE AKTUÁLNĚ VYHRÁVÁTE AKTUÁLNĚ NEVYHRÁVÁTE DRAŽBA BYLA ZAHÁJENA ČEKÁ SE NA ZAHÁJENÍ DRAŽBY - JISTINA BYLA SLOŽENA

Bytová jednotka č. 4/2 umístěné v domě č.p. 3 a 4 s podílem na pozemcích č. parc.
175, 171/16, 171/33, 171/34, 171/35, 171/36, 171/40 a 181/12 . 171/24a 171/37

Začátek dražby: 18.01.2023 10:00:00
Konec dražby: 18.01.2023 11:00:00

Číslo dražby: 2023000016
Aktuální cena: 700 000
Počáteční cena: 700 000
Minimální příhoz: 5 000
Výše jistiny: 100 000
Počet příhozů: 1

Dražba byla ukončena

Dražba byla zrušena

Dražba byla invalidována

a) bytovou jednotkou:
 jednotka č. 4/2, byt, s podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 8397/100000,
vymezeno v : budova Kolová, čp. 3,4, bytový dům, LV 225,
na parcele 175, LV 225,
 parcela č. 175, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 400 m2,
jak uvedeno na LV č. 325 pro katastrální území Kolová, obec Kolová, okr. Karlovy Vary, vedeno
Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.
(dále jen „Byt“),
b) podílem ve výši 1/14 na pozemcích:
 pozemek p.č. 171/16, trvalý travní porost, o výměře 1381 m2,
 pozemek p.č. 171/33, trvalý travní porost, o výměře 103 m2,
 pozemek p.č. 171/34, trvalý travní porost, o výměře 103 m2,
 pozemek p.č. 171/35, trvalý travní porost, o výměře 103 m2,
 pozemek p.č. 171/36, trvalý travní porost, o výměře 103 m2,
 pozemek p.č. 171/40, trvalý travní porost, o výměře 89 m2,
 pozemek p.č. 181/12, ostatní plocha, o výměře 118 m2,
jak uvedeno na LV č. 269 pro katastrální území Kolová, obec Kolová, okr. Karlovy Vary, vedeno
Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.
(dále jen „Podíl“),
c) pozemky:
 pozemek p.č. 171/24, trvalý travní porost, o výměře 23 m2,
 pozemek p.č. 171/37, trvalý travní porost, o výměře 102 m2,
jak uvedeno na LV č. 262 pro katastrální území Kolová, obec Kolová, okr. Karlovy Vary, vedeno
Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.
Dům
Mapa