Systémový čas 00.00.0000 00:00:00

pozemek p.č. 430/8, pozemek ve zjednodušené evidenci, o výměře 23418 m2

pozemek p.č. 430/8, pozemek ve zjednodušené evidenci, o výměře 23418 m2

DRAŽBY SE NEÚČASTNÍTE AKTUÁLNĚ VYHRÁVÁTE AKTUÁLNĚ NEVYHRÁVÁTE DRAŽBA BYLA ZAHÁJENA ČEKÁ SE NA ZAHÁJENÍ DRAŽBY - JISTINA BYLA SLOŽENA

předmětem dražby, podílem ve výši 2/32 na pozemku p.č. 430/8 v k.ú. Tupadly u Čáslavi, uvedeno na LV č. 541 pro katastrální území Tupadly u Čáslavi, obec Tupadly, okr. Kutná Hora,

Začátek dražby: 10.05.2022 10:00:00
Konec dražby: 10.05.2022 11:00:00

Číslo dražby: 2023000010
Aktuální cena: 46 000
Počáteční cena: 46 000
Minimální příhoz: 2 000
Výše jistiny: 15 000
Počet příhozů: 1

Dražba byla ukončena

Dražba byla zrušena

Dražba byla invalidována

předmětem dražby, podílem ve výši 2/32 na pozemku p.č. 430/8 v k.ú. Tupadly u Čáslavi po zemřelém Vladimírovi Dobrovolném, uvedeným v Čl. II., odst. 1), jsou spojena omezení vlastnického práva uvedená na listu vlastnictví, v oddíle C LV č. 541 pro k.ú. Tupadly u Čáslavi omezení spojená s předmětem dražby a osobou Vladimír Dobrovolný, nar. 18.11.1958, zanikají rozvrhovým usnesením Okresního soudu v Karlových Varech. Tato omezení se netýkají případného vydražitele, je však nutno brát v úvahu, že k výmazu těchto případných poznámek z evidence katastrálního úřadu může dojít se značnou časovou prodlevou. Vydražitel nepřebírá žádná omezení.
Mapa