Systémový čas 00.00.0000 00:00:00

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA nemovitost čp. 40 v k.ú. Prohoř

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA nemovitost  čp. 40 v k.ú. Prohoř

nemovitost čp. 40 v k.ú. Prohoř, LV č. 36. Stavba stojí na pozemku p.č. St 86 o výměře 273 m2

Dražba byla ukončena

Dražba byla zrušena

Dražba byla invalidována

v rámci likvidace předluženého dědictví po zemřelém Ota Kvěch bude dražena nemovitost čp. 40 v k.ú. Prohoř, LV č. 36. Stavba stojí na pozemku p.č. St 86 o výměře 273 m2
Termín dražby a výše podání nebyly zatím stanoveny.
domek